Verv Navn
Leder Rune Stian Nybakk
Sekretær Mona Alvestad
Kasserer Eirik Solbjør
Styremedlem Torill Domstein
Styremedlem Torill Monsen
Styret4